Historien om Nittedal SoulChildren
Nittedal SoulChildren ble startet i januar 2010. Det første semesteret hadde koret bare noen få medlemmer, men det vokste raskt. I noen perioder har koret hatt nesten 50 medlemmer. Koret har fokus på det sosiale, det musikalske og det åndelige. Korøvelsene er annenhver torsdag, og består av sang, lek og kveldsmat. Helt fra starten av har koret deltatt på mange spennende ting, holdt konserter, reist på turer, gatherings og festivaler.


I 2011 fikk menigheten også et kor for de yngre barna, Nittedal MiniSoul, og i 2015 startet Nittedal SoulTeens for ungdom.

I 2016 laget SoulChildren og SoulTeens musicalen "Fountain of life". Den ble fremført i forbindelse med åpning av ny kirke på Rotnes, der kirkekunsten handler om blant annet "Livets kilde". Musikalen ble sett og hørt av mer enn 1500 personer i løpet av de 4 forestillingene i desember 2016 og januar 2017. Film og opptak fra forestillingen ble satt sammen til en DVD, som kan bestilles på kirkekontoret.Nittedal SoulChildren er en del av Nittedal og Hakadal menigheter og er tilsluttet SoulChildren-bevegelsen i Acta - Barn og unge i Normisjon

©2019 Nittedal SoulChildren
Epost einar.weider@nittedal.kirken.no